Přeskočit na navigaci

Služby

Na této stránce představujeme seznam služeb nabízených Česko-brazilskou obchodní komorou.
Uvedené služby nabízíme všem zainteresovaným, ať už jsou nebo nejsou členy komory.

Některé služby jsou nabízeny členům komory zdarma nebo se slevou, zatímco nečlenům bude účtován stanovený poplatek.


Služby poskytované výhradně členům komory:

  • Publikování odborných statí a článků

    zasílání informačních bulletinů a článků, souvisejících se světem podnikání, kultury a cestovního ruchu.
  • Propagace značky členů

    podnikatelé a firmy, které jsou členem Obchodní komory, budou moci propagovat svoji značku prostřednictvím převzetí záštity nad kulturními událostmi, pořádanými Obchodní komorou.
    Členové budou mít příležitost rozdělit prostředky investované do sponzoringu a efektivněji tak propagovat značky svých výrobků a služeb.

Jestliže se chcete stát členem komory, navštivte sekci "ČLENSTVÍ", vyplňte dostupný formulář, zvolte si svůj způsob předplatného a platbu příslušného poplatku proveďte pomocí PayPal nebo vkladu na účet.
V případě, že budete požadovat jednu nebo více našich služeb, zašlete nám, prosím, e-mail na adresu info@czbrcham.cz a uveďte službu podle níže uvedeného.


Podpora v podnikání Čechů v Brazílii

Poskytnutí informací potenciálně zainteresovaným českým podnikatelům či investorům, jakým způsobem rozvíjet podnikání v Brazílii. Komora také pravidelně doporučí ty nejlepší obchodní příležitosti v Brazílii a zpracuje obchodní plány ke zjištěným obchodním příležitostem.

Tato služba je členům Komory - podnikatelům i firmám, poskytována zdarma s vyjímkou obchodních plánů, jež budou účtovány našim členům se zvláštní slevou.


Hledání distributorů/dodavatelů v Brazílii

Díky svému vysoce kvalifikovanému týmu a partnerství s regionálními obchodními komorami a s průmyslovými a obchodními společnostmi, nabízí Česko-brazilská obchodní komora službu vyhledání a zkontaktování potencionálních distributorů/dovozců Vašich výrobků a služeb v Brazílii.
Členům komory – podnikatelům a firmám, je tato služba poskytována se zvláštní slevou.


Hledání obchodních partnerů pro Joint-Ventures v Brazílii

Služba vyhledání a zkontaktování potencionálních obchodních partnerů k vytvoření Joint-Ventures v Brazílii.

Členům komory – podnikatelům a firmám, je tato služba poskytována se zvláštní slevou.


Podpora plánování vývozu Vašich výrobků a služeb do Brazílie

Rozpoznání hlavních překážek spojených s vývozem rozličných výrobků do Brazílie. Informace související s dokumentací, požadovanou pro obchodování s výrobky a službami, požadavky na obaly výrobků k vývozu, informace o případných dovozních kvótách, požadavky, týkající se předběžné hygienické kontroly daných dovážených výrobků.
Tato služba je členům Komory - podnikatelům i firmám, poskytována zdarma.


Vypracování zpráv o průzkumu trhu, zaměřených na výrobky a služby v Brazílii

Zpracujeme zprávy z průzkumu trhu, zaměřeného na výrobky a služby v různých oblastech hospodářství Brazílie. V případě, že zpráva o průzkumu trhu z oblasti zájmového sektoru člena není k dispozici, Komora tuto zprávu může zpracovat na základně předchozí domluvy.
Služba je poskytována se speciální slevou pro členy - podnikatele i firmy.


Přímá nebo nepřímá účast na pořádání veletrhů a výstav v Brazílii

Obchodní komora se aktivně nebo nepřímo účastní pořádání obchodních veletrhů a výstav, souvisejících s kulturou, gastronomií, cestovním ruchem, s módou, sportem a uměním. Na základě předchozí domluvy je Obchodní komora připravena nabídnout svým členům zastoupení místními odborníky na propagaci Vašich výrobků a služeb v průběhu veletrhů a výstav.


Přímá účast na obchodních a diplomatických misích v Brazílii

Spolupráce s českými organizacemi a institucemi při českých obchodních nebo diplomatických misích v Brazílii.


Zprostředkovatelskou činnost v oblasti vzdělávání mezi brazilskými a českým vzdělávacími institucemi

Podpora brazilským a českým vzdělávacím institucím na poli akademické spolupráce prostřednictvím výměny studentů, profesorů i výzkumných projektů. Obchodní komora vyhledává pro členské vzdělávací instituce ty nejvhodnější potencionální akademické partnery dle jednotlivých oborů vzdělání a požadovaného výzkumu a poskytuje účinnou podporu při vypracování a podepsání vzájemné dohody.
Členským vzdělávacím institucím je služba poskytována zdarma.

© INF, s.r.o. 2016