Přeskočit na navigaci

Kdo jsme

Založení

Česko-brazilská obchodní komora byla založena dne 30. října 2008, v roce, kdy se uskutečnila první oficiální návštěva brazilského prezidenta (Luíse Inácia Lula da Silvy) v České republice (12. dubna 2008), s cílem utužit diplomatické, obchodní a kulturní vztahy mezi oběma zeměmi.

U příležitosti státní návštěvy prezidenta Lula da Silvy v Praze, podepsaly Brazílie a Česká republika smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci, zabývající se především otázkou bio paliv, jež nebyly předmětem podobné smlouvy z roku 1994. Dohoda rovněž pojednává o zemědělské a technologické spolupráci a mimo jiné také o spolupráci v oblasti dopravy a technických postupů a norem.

Během své návštěvy, prezident Lula zdůraznil také nezbytnost zintenzivnění obchodních misí mezi oběma zeměmi a vyzval podnikatele k zamyšlení nad způsoby vzájemných budoucích investic.

Rovněž z české strany se uskutečnila řada podnikatelských misí do Brazílie, které měly za cíl podpořit rozvoj česko brazilských obchodních vztahů. Například mise prezidenta Václava Klause, nebo předsedy senátu Milana Štěchy.


Výpovědi

“Plánujeme spolupráci s obchodními komorami z různých oblastí Brazílie, s Hospodářskou komorou České republiky, se Sdružením průmyslu České republiky a s vládními orgány obou zemí, zvláště pak s jejich představiteli v České republice a Brazílii. Snažíme se také vyhledávat intenzivní spolupráci s příslušnými ministerstvy – s Ministerstvem Průmyslu a obchodu. Naším posláním je pomáhat podnikatelům obou zemí."

Ing. Petr Polakovič – prezident Česko-brazilské obchodní komory

“Brazílie má stále větší zájem rozšiřovat své obchodní vztahy, aby nebyla obchodně závislá na málo zemích. Česká republika je trhem, který nabízí Brazílii velké možnosti co se týká obchodní logistiky a i přímé výroby zboží v zemi, vzhledem ke své centrální zeměpisné poloze. Ta je spojená s kvalifikovanou a levnější pracovní silou než nabízí země střední Evropy.”

Eng. Ticiano Costa Jordão - více-prezident Česko-brazilské obchodní komory


Poslání, cíle a hodnoty:

POSLÁNÍ

Upevnit diplomatické, obchodní, sociálně-kulturní a odborné vztahy mezi Brazílií a Českou republikou a určit vhodné partnery pro Vaše klienty a ty nejlepší podmínky, za kterých tato partnerství mohou být uskutečňována s ohledem na požadavky každé země.

CÍLE

Stát se informační institucí pro další obchodní komory s pevným základem služeb, publikací a rostoucím počtem přidružených členů úměrnému rozsáhlé stupnici obchodních příležitostí mezi oběma zeměmi.

HODNOTY

 • Efektivnost

  uskutečňovat všechny naše činnosti správně a kvalitně.

 • Účelnost

  plně dosáhnout očekávaného výsledku za naši činnost.

 • Snaha

  vynaložit maximální úsilí, abychom dosáhli cíle našich klientů.

 • Tvůrčí činnost

  hledat ta nejvhodnější řešení, která odpovídají tužbám a podmínkám našich klientů.

 • Etika

  zajistit rovnováhu zájmů a nestrannost s ohledem na mravní hodnoty a zásady našich klientů.

 • Transparentnost

  jasně ukázat našim společníkům, jak uplatňujeme prostředky komory při činnostech, které jim přinášejí prospěch.

© INF, s.r.o. 2016