Přeskočit na navigaci
Hledáte obchodního partnera
v ČR nebo Brazílii?

Příležitosti, které vás mohou zajímat.

 

příležitosti
Pomůžeme vám
prorazit do Brazílie

naše služby
Jak se stát členem
Česko-brazilské obchodní komory?

Žádost o členství

seznam členů

Pomůžeme vám prorazit do Brazílie

  • Zprostředkovatelskou činnost v oblasti vzdělávání mezi brazilskými a českým vzdělávacími institucemi
  • Podpora v podnikání Čechů v Brazílii
  • Hledání distributorů/dodavatelů v Brazílii
  • Hledání obchodních partnerů pro Joint-Ventures v Brazílii
  • Podpora plánování vývozu Vašich výrobků a služeb do Brazílie
  • Vypracování zpráv o průzkumu trhu, zaměřených na výrobky a služby v Brazílii
  • Přímá nebo nepřímá účast na pořádání veletrhů a výstav v Brazílii
  • Přímá účast na obchodních a diplomatických misích v Brazílii

 

 

Reference


© INF, s.r.o. 2016